Català Español English Français
Inici Accessibilitat del web

Accessibilitat del web

El web del Museu d'Historia de Girona està desenvolupat seguint les pautes de la iniciativa WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) i segons els estàndards d'accessibilitat, usabilitat i adaptabilitat a dispositius mòbils.

En termes d'accessibilitat, el web inclou el producte inSuit, disponible des de la pestanya flotant OPCIONS D'ACCESSIBILITAT. InSuit és un sistema automatitzat que ofereix accessibilitat i usabilitat addicional, basada en els estàndards promoguts pel W3C. Aquest sistema proporciona un conjunt d'eines que ajuden a la navegació, permetent una navegació més accessible, usable i adaptada a les preferències de cada persona:

  • Navegació amb teclat
  • Ordres de veu
  • Navegació amb sons
  • Navegació simplificada amb botons
  • Navegació amb polsador
  • Navegació per a visió reduïda
  • Navegació senzilla amb text gros
  • Optimitzat per a ajudes externes

Aquestes eines fan possible una millora de la navegació per a persones amb diferents discapacitats o dificultats físiques, com ara: gent amb disminució o falta de visió; gent amb dificultat o falta de mobilitat a les mans o braços, fins i tot combinades amb dificultats per a la parla; o persones grans, amb dificultats per la lectura o amb poques capacitats digitals. El sistema compta amb una ajuda en línia i un tutorial d'ús.