Actualitat

L’Ajuntament de Girona presenta propostes de millora l’accessibilitat física i digital de les hortes de Santa Eugènia

dijous 29 de juny de 2023 | Infraestructures

Els treballs formen part del projecte “Menja’t Girona” i són el resultat d’un procés participatiu i col·laboratiu amb diverses entitats del tercer sector de la ciutat i persones usuàries de l’espai

L’Ajuntament de Girona va presentar ahir els resultats de la diagnosi dels estudis d’accessibilitat física a l’entorn de les Hortes de Santa Eugènia i d’accessibilitat digital, que s’ha portat a terme en el marc de l’actuació “Camins verds accessibles” del projecte PSTD “Menja’t Girona”.

La sessió va tenir lloc a Can Po Vell i hi van assistir una vintena de persones, la majoria de les quals provinents de les entitats que formen la Taula pel Dret a l’Accessibilitat de Girona, de la Fundació Drissa i de la Fundació Ramon Noguera, associacions que han participat activament en la diagnosi. L’exposició, durant la qual s’han explicat les propostes i millores recollides, va anar a càrrec de les empreses que han executat els estudis: l’arquitecte Pau Vila, pel que fa a l’estudi d’accessibilitat física, i Tothomweb, pel que fa a l’estudi d’accessibilitat digital.

Els dos treballs que s’han donat a conèixer han partit d’una diagnosi de l’entorn i de les dificultats que aquest ofereix, tenint en compte les característiques de diferents col·lectius. En aquest sentit, entitats del tercer sector i persones usuàries de l’espai han tingut un paper destacat en el treball col·laboratiu i cocreatiu previ i en el procés participatiu que han permès obtenir les conclusions que s’han anunciat aquest matí. En els darrers mesos, s’han dut a terme visites a les hortes de Santa Eugènia amb les entitats amb l’objectiu d’identificar les principals barreres i eliminar els elements més hostils per a les persones que presenten algun tipus de dificultat física, psíquica i/o sensorial.

“Els estudis parteixen de la premissa que l’accessibilitat no està subjecta a una condició individual, sinó que es tracta d’una condició imposada per l’entorn i els elements que en aquest figuren, ja que per les seves característiques i condicions no garanteix l’accés universal i en igualtat de condicions per a totes les persones”, ha assenyalat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, que ha afegit que “l’objectiu final és aconseguir un territori saludable, inclusiu per a tota la ciutadania i població visitant, respectuós amb el medi, les persones i els drets fonamentals”.

Els documents presentats pretenen esdevenir la base a partir de la qual es desenvoluparan les millores físiques a l’espai, per un costat, i una guia prescriptora per a l’edició i publicació de recursos digitals, per l’altre. En aquest darrer aspecte, s’han treballat indicacions i característiques necessàries per a la configuració i disseny d’eines digitals amb accessibilitat universal destinada a públics de diferents edats, orígens, etc., concretament en aplicacions mòbils, pàgines web o entorns de xarxes socials.

L’actuació “Camins verds accessibles” té com a objectiu fer possible l’accessibilitat al major nombre de persones per tal d’aconseguir que les hortes de Santa Eugènia siguin un entorn inclusiu que garanteixi el gaudi de totes les persones el visitin. En aquest sentit, s’ha entès l’accessibilitat en sentit ampli (mobilitat, seguretat, interpretació, etc.) tenint present que, en tractar-se d’un entorn natural, aquest propòsit constitueix un repte important.

La Taula pel Dret a l’Accessibilitat de Girona està formada per tretze entitats socials: Astrid 21, Duchenne Somriures Valents, Entre tots, Frater Girona, Fundació Elna, Fundació Els Joncs, Fundació Esclerosis Múltiple, Fundació Sergi, Fundació Tresc, Grup MIFAS, Ictus Girona, Lluito per tu i Multicapacitats.

Podeu consultar més informació sobre el procés participatiu en el següent enllaç: https://web.girona.cat/sostur/participacio/eix1/accessibilitat. També podeu consultar la informació que es va presentar ahir al web Procés participatiu "Menja't Girona" sobre accessibilitat | Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació - Ajuntament de Girona

El Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Menja’t Girona” s’emmarca dins la convocatòria extraordinària del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (exp. SED091/22/000001), finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus NextGenerationEU. En concret, el programa representa la submesura 2 del component 14 Inversió 1 (C14.I1), Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat, del Pla de modernització i competitivitat del sector turístic.

Tots els podcasts Escoltar ara