Actualitat

La Universitat de Girona i la Càtedra Josep Pla digitalitzen la vida i obra de Josep Pla en una pàgina web oberta a tota la ciutadania.

dimarts 27 de juny de 2023 | Educació

El portal reuneix la producció periodística de Josep Pla durant els seus seixanta anys de dedicació a l’ofici

El nou web JOSEPPPLADIGITAL.CAT allotja una hemeroteca dedicada a Josep Pla:una plataforma digital interactiva que reuneix tota la producció periodística des dels seus primers articles, publicats el 1917, fins a l’etapa final de la seva vida. En conjunt, més de seixanta anys dedicats al periodisme. Amb aquest portal, la Càtedra Josep Pla convida totes les persones interessades —tant investigadors com públic no especialitzat— a endinsar-se en l’univers del periodisme de Josep Pla per descobrir una nova manera d’acostar-se al seu llegat, i enriquir així l’experiència de lectura de l’obra literària del millor prosista en llengua catalana del segle XX. Conscients de la rellevància d’aquesta producció dins l’obra de Josep Pla, i fruit d’una recerca exhaustiva que ha durat més de sis anys i que ha implicat un equip divers que ha rebut el suport de diverses entitats i administracions, la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona ha aplegat la vasta producció de l’autor en aquest àmbit.

Aportacions del projecte
Posar a l’abast del públic tota la producció periodística de Josep Pla, que aplega més de 6.200 articles en un total de 66 capçaleres diferents d’arreu del món, de manera classificada. D’aquesta manera, es posa de manifest la rellevància de la producció periodística de Josep Pla dins la seva obra, que el situa com el màxim exponent del periodisme català del segle XX.

Oferir diverses maneres d’aproximació a aquesta producció a través de múltiples opcions de consulta, que s’ajusten a les necessitats i interessos dels diferents públics (lectors, investigadors sobre l’obra de Pla i la literatura i la cultura contemporània, públic general no especialitzat...):

Opcions de cerca bàsica per etapes cronològiques preestablertes i per capçalera.

Opcions de cerca específica a partir de diversos paràmetres: elements del títol, capçalera, període cronològic determinat per l’usuari, llengua, signatura, data...
Consulta de noms de persona i de noms de lloc esmentats en els articles.
Possibilitats de cerca combinada i altres filtres: denominacions específiques de noms de persona i lloc, seccions...
Disposar de totes les dades relatives a cada article per poder abordar-ne l’anàlisi completa.
Fomentar noves recerques sobre l’obra de Josep Pla, a partir de l’exploració de possibilitats sobre noves perspectives d’anàlisi sobre la seva obra (anàlisis quantitatives, detecció de vincles entre producció periodística i obra literària publicada...).
Promoure noves aproximacions i experiències de lectura de l’obra de Josep Pla que fomentin i enriqueixin el coneixement del llegat de l’autor.

Usos i explotació futura (alguns exemples)
El portal web està dissenyat per satisfer les necessitats de públics diversos. En aquest sentit, és una eina adaptable a les necessitats de cadascú, segons el grau de coneixement de l’obra planiana, i dels interessos particulars sobre una determinada temàtica. No obstant això, alguns dels usos i explotacions principals previstos són:
• Coneixement i lectura del punt de vista de Josep Pla sobre la realitat en un determinat moment o sobre un tema específic.
• Edició de textos de Josep Pla: Antologies específiques, aportant continguts a les edicions de correspondència i els estudis introductoris de les reedicions de la seva obra.
• Investigació sobre Josep Pla: Ampliació del coneixement de la trajectòria i producció de Josep Pla, edicions genètiques i comparatives entre la producció periodística i l’obra recollida en volums, tesis doctorals, articles d’investigació...
• Investigació general - Estudis locals/no universitaris: Aportació del punt de vista de Josep Pla sobre un determinat tema, lloc o personatge, també per a treballs de recerca de Batxillerat, treballs de caràcter universitari, estudis de caràcter local i comarcal...
• Turisme cultural: Detecció de textos de Pla sobre un determinat lloc per a inclusió en rutes literàries o viatges de caràcter cultural.
• Usos expositius: relacionats amb el llegat de Josep Pla, però també per recollir el punt de vista de l’autor sobre un determinat tema.
• Representacions cartogràfiques de la trajectòria periodística de Josep Pla.

Responsables del projecte i col·laboracions
JosepPlaDigital és un projecte liderat per la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, sota la coordinació dels professors Xavier Pla (UdG) i Francesc Montero (Fundació Josep Pla-UdG), però ha estat un projecte coral: aplega un equip d’investigadores i investigadors dels camps de la filologia i la història vinculats a diverses universitats, i compten amb les aportacions de professionals de l’àmbit periodístic i editorial que s’han endinsat en l’estudi de la producció planiana. Per al desenvolupament del web, s’ha disposat dels serveis de Blau Píxel Internet, que s’han fet càrrec del disseny i programació de la plataforma.

Elements complementaris
A banda de contenir tota la producció periodística de Josep Pla, JOSEPPPLADIGITAL.CAT també ofereix materials complementaris sobre aquesta faceta del llegat de l’escriptor:
• Recursos docents en forma de dossiers adreçats als professionals, amb propostes de treball adaptades a diversos nivells per treballar a l’aula,
• Càpsules audiovisuals sobre aspectes concrets de la trajectòria i obra de l’autor d’El quadern gris.
• Recull de testimonis dels participants en les sessions de voluntariat de proveïment de dades.

El portal incorporarà progressivament elements addicionals per satisfer els interessos de les persones usuàries: textos complementaris i bibliografia d’anàlisi crítica del periodisme de Josep Pla, recursos audiovisuals, representacions cartogràfiques, anàlisis estadístiques i nous paràmetres de consulta.

La rellevància de la producció periodística dins l’obra de Josep Pla
L’escriptor Josep Pla (Palafrugell, 1897-1981) es va dedicar professionalment al periodisme durant més de seixanta anys, al llarg dels quals va publicar més de 6.200 articles en més de seixanta capçaleres diferents. Com va indicar Joan Fuster, Pla sentia el periodisme "com una passió: com una passió incurable. Ni que volgués, no se la sabria vèncer", fins al punt que, segons el crític, s’havia acostumat a "veure el món en forma d'articles". En aquest sentit, aquesta dedicació transcendeix la simple professió i mitjà de supervivència, ja que Pla també entenia l’ofici com una escola d’estil, crucial per la seva aposta per la naturalitat expressiva i per fer de l’observació de la realitat la base de la seva matèria literària. Conscients de la rellevància d’aquesta producció dins l’obra de Josep Pla, i fruit d’una recerca exhaustiva, la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona ha aplegat la vasta producció de l’autor en aquest àmbit.
Aquesta recerca ha rebut el suport de diverses entitats i administracions que, en uns casos, han aportat expertesa, documentació i recursos (Fundació Josep Pla, Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona), així com suport econòmic a través d’ajuts diversos (Institució de les Lletres Catalanes, Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades, Fundación Española de Ciencia y Tecnología, Xarxa Vives d’universitats-IRMU).


Tots els podcasts Escoltar ara